Cập nhật:Thứ 6,14.12.2018
 3 càng vip miền Bắc  ( 1 con 3 càng víp) giá: 2.000.000 VNĐ    Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )  nạp đủ sẽ hiên số nhé !! Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile. Chúc...
Cập nhật:Thứ 5,13.12.2018
 Dàn lô 12 số( 12 con lô víp 1 ngày ) giá: 1.500.000 VNĐ  Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 03 cái 500k )  nạp đủ sẽ hiên số nhé !! Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile. Chúc...
Cập nhật:Thứ 5,13.12.2018
  Bạch thủ lô víp ( 1 con lô víp 1 ngày ) giá: 500.000 VNĐ    Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.    Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )  nạp đủ sẽ hiên số nhé !!   Hỗ trợ...
Cập nhật:Thứ 6,14.12.2018
 Dàn xiên 2 víp ( 2 con lô xiên 2) giá: 500.000 VNĐ   Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.   Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )  nạp đủ sẽ hiên số nhé !!  Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile.  Chúc các...
Cập nhật:Thứ 5,13.12.2018
 Dàn xiên 3 víp (3 con lô xiên 1 ngày) giá: 800.000 VNĐ     Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 200k )  nạp đủ sẽ hiên số nhé !! Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile. Chúc các bạn...
Cập nhật:Thứ 5,13.12.2018
 Dàn xiên 4 víp ( 4 con lô xiên víp 1 ngày ) giá: 1.000.000 VNĐ  Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )  nạp đủ sẽ hiên số nhé !! Hỗ trợ :...
Cập nhật:Thứ 5,13.12.2018
 Song thủ lô  vip ( 2 con lô víp 1 ngày ) giá: 500.000 VNĐ    Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.    Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k)  nạp đủ sẽ hiên số nhé !!   Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile..   Chúc các...
Cập nhật:Thứ 6,14.12.2018
 dàn đề 2 sốvíp ( 2 con đề víp 1 ngày ) giá: 1000.000 VNĐ    Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.    Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 200k )  nạp đủ sẽ hiên số nhé !!   Hỗ trợ...
Cập nhật:Thứ 6,14.12.2018
  Dàn đề 6 sốvíp ( 6 con đề víp 1 ngày ) giá: 500.000 VNĐ    Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.Mỗi ngày nhé.!   Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )  nạp đủ sẽ hiên số nhé...
Cập nhật:Thứ 6,14.12.2018
 ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT (đầu đuôi đề víp) giá;  800.000 VNĐ    Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.    Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 200k )  nạp đủ sẽ hiên số nhé !!   Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile..   Chúc các bạn...


GIẢI MÃ NHỮNG GIẤC MƠ

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 099999999

Chia sẻ kinh nghiệm
Lịch