SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT

mới ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT (đầu đuôi đề víp) giá;  800.000 VNĐ 

mới  Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

mới  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 200k )  nạp đủ sẽ hiên số nhé !!
mới  Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile..

mới  Chúc các bạn Big Win mỗi ngày !!  

NGÀY  SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT KẾT QUẢ GHI CHÚ
hôm nay đăng ký      
24-09-2018 đầu 6 đuôi 7 ăn đầu 6
23-09-2018 đầu 6 đuôi 2 ăn đầu đuôi 62
22-09-2018 đầu 6 đuôi 7 trượt
21/09/2018 đầu 4 đuôi 7 trượt
20/09/2018 đầu 9 đuôi 8 ăn đầu 9
19/09/2018 đầu 5 đuôi 6 trượt
18/09/2018 đầu 1 đuôi 7 trượt
17/09/2018 đầu 3 đuôi 4 trượt
16/09/2018 đầu 2 đuôi 6 trượt
15/09/2018 đầu 9 đuôi 0 trượt
14/09/2018 đầu 5 đuôi 8 ăn đuôi 8
13/09/2018 đầu 7 đuôi 8 trượt
12/09/2018 đầu 5 đuôi 6 ăn đầu đuôi 56
11/09/2018 đầu 3 đuôi 6 trượt
10/09/2018 đầu 4 đuôi 2 ăn đầu 4
09/09/2018 đầu 4 đuôi 7 trượt
08/09/2018 đầu 2 đuôi 4 trượt
07/09/2018 đầu 9 đuôi 1 ăn đầu 9
06/09/2018 đầu 4 đuôi 5 trượt
05/09/2018 đầu 5 đuôi 9 trượt
04/09/2018 đầu 2 đuôi 7 trượt
03/09/2018 đầu 4 đuôi 7 ăn đầu 4
02/09/2018 đầu 3 đuôi 5 trượt
01/09/2018 đầu 1 đuôi 9 ăn đầu đuôi 19
31/08/2018 đầu 6 đuôi 7 ăn đầu đuôi 67
30/08/2018 đầu 5 đuôi 3 trượt
29/08/2018 đầu 4 đuôi 7 ăn đuôi 7
27/08/2018 đầu 7 đuôi 4 trượt
26/08/2018 đầu 8 đuôi 2 ăn đầu 8
25/08/2018 đầu 5 đuôi 0 ăn đuôi 0

 GIẢI MÃ NHỮNG GIẤC MƠ

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 099999999

Chia sẻ kinh nghiệm
Lịch